فرهنگی

شعر برای پایان دانشگاه

نتیجه جستجو برای "جشن فارغ التحصیلی" - تعداد نتایج: 136 - نمایش صفحه 1 از 10 صفحه صفحات ادامه نتایج: 12345678910«Ù‚بلی تبلیغات امروز با صدای شاعر آمار فعالیت سایت تعداد شاعر: Û³Û´,۷۵۴تعداد دفترشعر: ÛµÛ·,۷۳۲تعداد شعر: ÛµÛ¶Û¹,۸۱۰خواندن اشعار: Û³Û°Û´,ÛµÛ¹Û¶,۹۹۱نظر بازدیدکنندگان: Û¹,ÛµÛµÛ´,Û·Û±Û´ نظر بیشترین مخاطب کاربران مشترک * نمایش اشعار کاربران دارای اشتراکاین بخش مختص به اشعار تائید شده ای است که منتظر ورود به صفحه اصلی سایت هستند. ورود شاعران عضو تولد اعضا شعر نو انتشار ویژه نمایش اشعار دارای انتشار ویژه

تاریخ 04 اسفند 1400